Al. Szucha 8
00-582 Warszawa
biuro@generik.pl

Firma GENERIK Sp. z o.o. powstała w 1993 roku. Działalność Spółki skupiła się m.in. na branży energetycznej oraz teleinformatycznej (w ramach Generik Building Technologies). Od początku istnienia firmy GENERIK dążono do wdrażania nowoczesnych europejskich oraz światowych rozwiązań i technologii, jednocześnie najbardziej dopasowanych do wymagań i uwarunkowań rynku polskiego. W ciągu ostatnich lat firma GENERIK przeszła kilka etapów rozwoju - w tym przekształcenie w spółkę akcyjną - organizując swoją działalność operacyjną w Spółkach, których jest udziałowcem. W roku 2012 Generik S.A. zbyła udziały w spółce Generik Energetyka (Sicame Polska), koncentrując swoje działania przede wszystkim na branży IT, w tym okablowania strukturalnego promowanego pod własną marką G-CONNECT i ogólnie na sektorze instalacji niskoprądowych.